Marketing English: Stanovování marketingových cílů

17. 1. 2019

Začátek nového kalendářního roku vybízí k bilancování a revizi stávajících cílů nejen osobních, ale i těch pracovních. Připravili jsme pro vás stručný výběr základních marketingových pojmů a frází v angličtině, které se vám budou hodit, až budete prezentovat svůj letošní marketingový plán.
 

Slovíčka

marketing goal/objective

marketingový cíl

 

result

výsledek

set a goal

stanovit (si) cíl

 

metrics

metriky

goal setting

stanovování cílů

 

time bound

časově omezený

short-term/long-term

krátkodobý/dlouhodobý

 

precise

precizní, přesný

lofty goals

vznešené cíle

 

vague

nejasný

clearly defined

jasně definovaný

 

clarify

objasnit

achieve/accomplish/attain

dosáhnout

 

scope

rozsah

measure

měřit

 

comprehensive

komplexní

 

Goal vs. objective

Oba anglické výrazy mají obdobný význam – cíl, kterého má být dosaženo. Obsahují však drobný rozdíl ve způsobu použití. „Goal“ chápeme jako obecný požadovaný výsledek vyvinutého úsilí, zatímco „objective“ je vnímán jako jeho podmnožina – specifický cíl, který je jasně definován a je měřitelný.

"I want to achieve success in this marketing campaign." (goal)

"I want to complete this marketing campaign by the end of January and achieve better results compared to previous month." (objective)

Metoda SMART

Stanovování marketingových cílů by mělo vždy stát na pevných základech, které vám poskytnou jasné měřítko a možnost posoudit jejich efektivitu v čase. Stanovujte cíle tak, aby byly:

S – specific – specifické (Čeho konkrétně chcete dosáhnout?)

M – measurable – měřitelné (Jak konkrétně výsledky změříte?)

A – achievable – dosažitelné (Máte dostatek zdrojů/informací/kapacity?)

R – realistic – realistické (Nepodceňujete/nepřeceňujete své možnosti?)

T – time bound – časově ohraničené (Kdy by mělo být cílů dosaženo?)

 

Jaké marketingové cíle stanovujete?

to increase ROI on advertisements – zvýšit návratnost investic do reklamy

to drive traffic to our website – zvýšit návštěvnost naší webové stránky

to drive awareness with impactful advertisements – zvýšit povědomí pomocí účinnými reklamami

to increase conversions on email marketing – zvýšit počet konverzí v emailovém marketingu

Setting goals gives you long-term vision. Stanovení cílů vám dává dlouhodobou vizi.

The key to setting achievable marketing goals is to spend time evaluating your current position. Klíčem k nastavení dosažitelných marketingových cílů je věnovat čas vyhodnocení vaší aktuální pozice.

What is important is that your core marketing goals are tied to major business objectives. Důležité je, aby vaše hlavní marketingové cíle byly svázány s hlavními obchodními cíli.

Many startups set lofty, unattainable goals. Mnoho začínajících podnikatelů si nastavuje vznešené, nedosažitelné cíle.

 

Pokud byste potřebovali s vypilováním anglické marketingové terminologie pomoc, rádi vám sestavíme jazykový kurz na míru.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace

Working...